Credits

Credits

Dank zijn wij verschuldigd aan:

    • De 200Myls SOLO voor de mogelijkheid fragmenten uit het de wedstrijdbepalingen te her-gebruiken. De 200Myls SOLO is een fantastisch evenement met een bewezen organisatie en reglement en daarvan maken wij graag gebruik!
    • Alle mensen die enthousiast waren voor het idee van de 75 & 30Mijls en mee hebben helpen denken over de baan, het handicapsysteem, de wedstrijdbepalingen etc. etc.
    • ZeilersForum.nl de de Facebook groep 'Zeilen' voor de feedback op het concept van de 75 & 30Mijls.
    • Volkert Zijlker voor de statistische analyses en het komen tot een verbeterde, op LWL gebaseerde, handicapformule voor het Monohulls (LWL) klassement.
    • Wouter van der Gronden voor de samenwerking met de i-Sail tracker.