Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Deelnemen aan de 75 & 30Mijls geschiedt geheel op eigen risico en de organisatie van de 75 & 30Mijls kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade of wat dan ook. De 75 & 30Mijls organisatie is slechts faciliterend in het beschikbaar stellen van de website en moderatie van de content.

Deelnemers moeten zelf zorgdragen voor een veilige en goed onderhouden boot, een bekwame bemanning, een veilige navigatie en dienen te allen tijde goed zeemanschap na te streven.

Deelnemers dienen er zelf voor te zorgen voldoende verzekerd te zijn voor schade welke wordt toegebracht aan derden en henzelf.