Banen en boeienbestand

Boeienbestand

Onderstaand bestand bevat de boeien van de alle banen (zie tab-bladen) met de naar ons bekend meest recent positie. Wij hanteren de posities zoals bekend gemaakt door Rijkswaterstaat (op deze site te downloaden)

Mocht de positie van een boei wijzigen dan is deze nieuwe (feitelijke) positie leidend voor de baan. Wanneer je ziet dat de positie in bijgaande tabel niet juist is, dan stellen we het op prijs als je de organisatie hiervan op de hoogte brengt zodat we dat kunnen aanpassen.

De baan kan zowel linksom (tegen de klok in) als rechtsom (met de klok mee) worden gevaren (uitzondering: Windmill Challenge alleen linksom en Rijnveld Challenge alleen rechtsom). Elk merkteken van de baan kan als start/finish locatie worden gekozen (behalve bij de 30Mijls Scheveningen, Windmill Challenge en Rijnveld Challenge: hier moet bij de SCH worden gestart).

Het kan zijn dat boeien (door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat) zijn gelicht.  Dit gebeurt bijvoorbeeld met sommige SPORT boeien in de winterperiode. In dat geval blijven de banen onveranderd conform onderstaande boeienbestand en dient de deelnemer de coördinaten als ‘virtuele’ boei te ronden. 

Boeienbestand

Baan 75Mijls IJsselmeer

(conform bovenstaand boeienbestand)

De baan kan zowel linksom (tegen de klok in) als rechtsom (met de klok mee) worden gevaren. Elk merkteken van de baan kan als start/finish locatie worden gekozen.

Baan 30Mijls IJsselmeer

(conform bovenstaand boeienbestand)

De baan kan zowel linksom (tegen de klok in) als rechtsom (met de klok mee) worden gevaren. Elk merkteken van de baan kan als start/finish locatie worden gekozen.

Baan 30Mijls Markermeer

(conform bovenstaand boeienbestand)

De baan kan zowel linksom (tegen de klok in) als rechtsom (met de klok mee) worden gevaren. Elk merkteken van de baan kan als start/finish locatie worden gekozen.

Baan 30Mijls Scheveningen

(conform bovenstaand boeienbestand)

De baan kan zowel linksom (tegen de klok in) als rechtsom (met de klok mee) worden gevaren. Bij de 30Mijls Scheveningen kan ALLEEN bij de SCH boei worden gestart.

Let op: de 30Mijls Scheveningen voert vlak langs het North Sea Innovation Lab (NSIL). Dit is een exclusion zone voor de scheepvaart die te allen tijde vermeden dient te worden. Zie bijgaande flyer voor details.

Een tweede punt van aandacht: Op 052 11.5N, 004 8.17E ligt het productie platform Q13a. Dit platform dient op 500 meter afstand gehouden te worden. Dit komt overeen met een denkbeeldige cirkel van 0.27 nautical mile. De Kustwacht is hierop buitengewoon alert en overtredingen worden beloond met een boete van minimaal €1000.

FlyerNSIL_ENG_20Okt20.pdf

Baan 30Mijls Haringvliet

(conform bovenstaand boeienbestand)

De baan tussen Dg3 en Vg 15-Hv60 wordt gevaren met 1 rak aan de noord- en 1 aan de zuid-zijde van het Haringvliet. De baan kan zowel linksom (tegen de klok in) als rechtsom (met de klok mee) gevaren worden. Het vaarwater dient gerespecteerd te worden. Dat betekent dat we altijd binnen de boeien varen.

Baan 30Mijls Oosterschelde

(conform bovenstaand boeienbestand)

De baan kan zowel linksom (tegen de klok in) als rechtsom (met de klok mee) worden gevaren. Elk merkteken van de baan kan als start/finish locatie worden gekozen.

Let op: Alleen de boeien KT 27-KR 2; Keeten A; O5; O13 en AW3 kunnen als start/finish locatie worden gekozen.

Note: Het vaarwater (Mastgat, Keeten, Engelsche Vaarwater en Oosterschelde) dient gerespecteerd te worden. Dat betekent dat we altijd binnen de boeien varen. Beroepsvaart heeft altijd voorrang!

Baan Veronica Challenge

(conform bovenstaand boeienbestand)

De baan dient rechtsom gevaren te worden. Meer informatie staat vermeld op de site van Deltaweekend Veronicarace - Deltaweekend Zeeland Zeilland