Handicap

De best passende handicap voor elk klassement!

Afhankelijk van het klassement waarin je deelneemt hanteert de 75/30Mijls een andere handicapformule. Onderstaand wordt uitgelegd hoe deze werken. Voor diegenen die gewoon lekker willen varen misschien niet interessant (de website doet het rekenwerk voor je), maar voor deelnemers die exact willen weten hoe een en ander wordt berekend het lezen waard.

Alhoewel er voor de ranking van alle klassementen wordt gerekend met een gecorrigeerde gemiddelde snelheid is het belangrijk te beseffen dat de gecorrigeerde gemiddeldes van de verschillende klassementen onderling NIET vergelijkbaar zijn.

Monohulls (LWL DL):

LWL DL handicap

In de tabel hiernaast kun je voor meer dan 800 verschillende boot-types de LWL DL handicap vinden.

LWL DL Handicaps

Monohulls (ORC):

ORC handicap

Voor de wedstrijdzeilers die beschikken over een geldige ORC meetbrief heeft de 75/30Mijls een speciaal Monohull (ORC) klassement. Wanneer je bij inschrijving je ORC handicap vermeldt wordt je automatisch in dit klassement opgenomen. Daarnaast wordt je altijd ook in het Monohulls (LWL DL) klassement opgenomen (gebaseerd op de LWL DL).

Voor de Monohulls (ORC) hanteert de 75/30Mijls een handicap die is gebaseerd op de Coastal or Long Distance (ToT) zoals vermeld op de ORC meetbrief van jouw boot. Indien je de 75/30Mijls vaart in de klasse 'Solo' of 'Two-handed' mag je de Coastal or Long Distance (ToT) van je Double Handed meetbrief hanteren.

Wanneer je inschrijft voor de 75/30Mijls moet je de Coastal or Long Distance (ToT) van jouw boot invoeren (bv. 0,9927) op het inschrijfformulier.

Bepalend voor de rangschikking in het klassement van de Monohulls (ORC) is de gecorrigeerde gemiddelde (Corr. Gem.) snelheid. Deze wordt als volgt berekend:

Corr. Gem. = Lengte baan / ( Gezeilde tijd * ORC ToT)

In deze formule is de gezeilde tijd in uren en de lengte van de baan in mijlen.

Voor meer informatie kun je kijken op de ORC website.

Onderstaand een voorbeeld van waar je de Coastal or Long Distance (ToT) op jouw ORC meetbrief kunt vinden.

Multihulls:

Texelrating

Voor Multihulls hanteert de 75/30Mijls de Texelrating. Op www.texelrating.org wordt uitgelegd hoe dit werkt. Tevens vind je daar een lijst met de Texelrating van veel multihulls.

Wanneer je inschrijft voor de 75/30Mijls moet je de Texelrating van jouw boot invoeren (bv. 140,5).

Bepalend voor de rangschikking in het klassement van de Multihulls is de gecorrigeerde gemiddelde (Corr. Gem.) snelheid. Deze wordt als volgt berekend:

Corr. Gem. = Lengte baan / ( Gezeilde tijd * (100 / Texelrating) )

In deze formule is de gezeilde tijd in uren en de lengte van de baan in mijlen.

Rond-/Platbodems:

TVF handicap

Voor Rond-/Platbodems hanteert de 75/30Mijls de TVF handicap. Op de site van de Rond- en platbodem klasseorganisatie wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Wanneer je inschrijft voor de 75/30Mijls moet je de TVF handicap van jouw boot invoeren (bv. 1,0234). Je dient gebruik te maken van de "TVF Algemeen" zoals vermeld op de meetbrief.

Bepalend voor de rangschikking in het klassement van de Rond-/Platbodems is de gecorrigeerde gemiddelde (Corr. Gem.) snelheid. Deze wordt als volgt berekend:

Corr. Gem. = Lengte baan / ( Gezeilde tijd * TVF )

In deze formule is de gezeilde tijd in uren en de lengte van de baan in mijlen.