Protest indienen

Voor als je denkt dat er toch iemand vals speelt

Protest indienen

Het evenement is bedoeld voor eerlijke en leuke mensen die lekker willen zeilen. Toch kan het voor komen dat je wilt protesteren, al was het maar omdat iemand bij registratie van zijn prestatie per ongeluk een typefout heeft gemaakt en we hem graag in de gelegenheid stellen dit te corrigeren.

Je kunt ook protest indienen wanneer je van mening bent dat:

  • het opgeven type boot niet overeen komt met het type waarmee wordt gevaren;
  • de versterkte gegeven m.b.t. de ORC handicap onjuist zijn;
  • er full crew wordt gevaren, maar is opgegeven dat er solo- of two-handed is gevaren;
  • de start-, rust-, of finishtijden onjuist zijn;
  • de start/finishlocatie onjuist is;
  • een markering van de baan niet- of onjuist is gerond;
  • een deelnemer op een andere manier de wedstrijdbepalingen heeft overtreden of niet heeft gehandeld in de geest van de gedachte dat dit een wedstrijd/prestatietocht is voor eerlijke en leuke mensen die lekker willen zeilen.

Protest kun je bij de organisatie door het contactformulier in te vullen. Zorg er voor dat je duidelijk omschrijft tegen wie je protesteert en voor welke (datum) prestatie. Vermeld ook waarom je protesteert en voorzie je protest waar mogelijk van argumenten en bewijsmateriaal.